News

Successful Hospital Automation Summit 2022

Successful Hospital Automation Summit 2022
Ecosystems

How can hospitals use automation and robotics as tools in future health care? The South Denmark eHealth ecosystem joined forces with the acknowledged robotics hub in South Denmark to combine our two established expertise areas into one strong multi-stakeholder network dedicated to hospital automation.

Mere end 90 deltagere viser, at der er interesse for det store potentiale i at integrere robotter og automatisering i det danske sundhedsvæsen.

Deltagere var kommet for at opnå en dybere indsigt i sygehusene behov, leverandørerfaringer og hvordan man anskaffer og implementer automatiserede løsninger på sygehuse.

Syddansk Sundhedsinnovation, Danish Life Science Cluster, Odense Robotics, Teknologisk Institut og Center for Kliniske Robotter på OUH havde inviteret til dagens konference

Louise Halgaard Gotfredsen fra Syddansk Sundhedsinnovation var moderator på dagen, hvor der var stor spørgelyst fra publikum, ligesom pauserne blev brugt til intens networking.

Diana Arsovic Nielsen, CEO Danish Life Science Cluster, bød velkommen og lagde vægt på, at vi står med en brændende platform. Inden for de næste ti år får vi flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme, samtidigt med at vi mangler varme hænder på grund af de små årgange.

Erfaringer fra sygehusene

Der var spændende oplæg fra sygehusene om anskaffelse og implementering af transportrobotter og lagerrobotter. Fra hver deres vinkel videregav Ole Teglgaard, chefkonsulent, Regionshospitalet Gødstrup og Martin Nitze, funktionsleder, Sygehus Apotek Fyn, deres erfaringer med de langstrakte og ofte komplicerede processer.

Martin Nitze beskrev blandt andet, hvordan de brugte meget tid på processen inden selve udbuddet. De havde en grundig dialog med leverandører, hvor man lærte hinanden at kende og fik en tydelig viden om behovet og hvad et sygehusapotek er for en størrelse?

Ole Teglgaard fortalte om det omfattende og komplicerede arbejde med at anskaffe og implementere transportrobotter midt i byggeriet af Regionshospitalet i Gødstrup. Han opfordrede i sit oplæg til at tænke brandkrav ind fra starten.

Sådan fik vi åbnet døren ind til sygehusene

Life Science Robotics, LT Automation og Gibotech er tre eksempler på danske virksomheder, som har taget rejsen fra at levere robotløsninger til industrien til i dag også at levere til sundhedssektoren.

Keld Thorsen, Lasse Thomsen og Henrik Anker gav hver især indblik i deres ofte turbulente rejser. Undervejs var der også gode råd til dem, der har mod på at gøre dem kunsten efter.

I forhold til udfordringer er et fællestræk økonomien. Med innovationsprojekter er der ofte krav om medfinansiering, hvilket kan være en udfordring for små virksomheder. Også de meget lange tidshorisonter i beslutningsprocesser presser små og mellemstore virksomheder. Hertil kommer, at medarbejdere er blevet en mangelvare de senere år.

Innovationsprocesser på sygehusene

Mange af sygehusene i Danmark er gamle bygninger eller gamle bygninger med nye tilbygninger. Det giver særlige udfordringer i forhold til implementering af robot- og automationsløsninger. Dette fordi bygninger, gange, elevatorer og rum ikke er indrettet til, at robot- og automationsløsninger umiddelbart kan implementeres. Og slet ikke allerede eksisterende løsninger.

Det skaber et behov for innovationsprocesser på sygehusene, så man tilpasser eksisterende løsninger eller udvikler nye løsninger.

Her var der spændende oplæg fra Odense Robotics, Sjællands Universitetshospital Køge og Teknologisk Institut om, hvordan man kan arbejde med innovation og implementering. Det kræver blandt andet nogle agile processer og inddragelse af ekspertise og interessenter.

Hospitalsområdet som attraktivt marked for automatiseringsvirksomheder

Mikkel Christoffersen, CEO, Odense Robotics rundede dagen af.

Det går godt i den danske robotbranche. Fire megatrends sætter rammen: Effektivisering ved brug af robotter, grøn omstilling ved brug af robotter, sikre forsyningskæder ved brug af robotter og endeligt brug af robotter som erstatning for mangel på arbejdskraft.

Mikkel Christoffersen peger især på det altoverskyggende behov for arbejdskraft, som robot- og automatiseringsvirksomheder skal tale ind i. For i disse år spørger alle sig selv, kan jeg blive ved med at producere, når jeg mangler hænder. Det gælder også på sygehusene.

Vil du vide mere?

Overvejer I, hvordan automationsløsninger kan hjælpe på jeres sygehus? Eller har I som virksomhed interesse i at samarbejde med sundhedsvæsenet om udvikling af automationsløsninger? Så kontakt i Louise Halgaard Gotfredsen, Specialkonsulent, hos Syddansk Sundhedsinnovation, lhg@rsyd.dk, så vi kan hjælpe jer videre.

NEWS​

Related News

Cost Effectiveness of Cervical Cancer Screening in Kenya

18 Apr 2024
Africa Health Business conducted a study to evaluate the cost- effectiveness of various cervical cancer detection methods. The study delved into the f...

Insights from the 4P-CAN Project Event at the European Parliament

18 Apr 2024
Discover latest cancer prevention insights at the European Parliament. Explore Horizon Europe Mission impact, Beating Cancer Plan, and collaborative s...

Transforming Antimicrobial Resistance: The Role of Digital Integration in AMR EDUCare

17 Apr 2024
As a leading organisation in the digital health space, ECHAlliance supports this project as a beneficiary, contributing to various project work packag...

Spain – Basque Health Ecosystem is ECHAlliance Ecosystem of the Month – April

17 Apr 2024
This month we are featuring our Spain - Basque Health Ecosystem as our Ecosystem of the Month.

The Miguel Delibes Cultural Center has been the epicenter of the Sectoral Meeting on Care and Innovation that commemorates the 10th Anniversary of the SIVI Cluster

16 Apr 2024
This conference, organized by the SIVI Cluster, was presented as a space for reflection, exchange and recognition of the advances and outstanding cont...

CRANE: pre-commercial procurement project. FundeSalud participate in the co-creation sessions of the CRANE Project in Copenhagen

16 Apr 2024
Three European companies are designing a prototype of a possible technological solution for patients with chronic diseases (Diabetes, Cardiovascular D...

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *