EVENT​

North Sweden Life Science Ecosystem Event on AI

North Sweden Life Science Ecosystem Event on AI

Starts at:

Tuesday, 22 February 2022 - 13:00
GMT

Ends at:​

Tuesday, 22 February 2022 - 15:00
GMT

North Sweden Life Science Ecosystem Event on AI

You are welcomed to join this theme meeting about the challenges and opportunities from different perspectives in the field of AI and Health. The purpose of the meeting is to create conditions for dialogue and collaboration that can lead to interesting ideas and research and development projects. The event will be in Swedish.

Välkommen till en tematräff om utmaningar och möjligheter från olika perspektiv inom området AI och Hälsa. Syftet med träffen är att skapa förutsättningar för dialog och samverkan som kan leda till intressanta idéer och forsknings- och utvecklingsprojekt. 


Vad och för vem?

Det är ett tillfälle för forskare, kliniker eller bolag som verkar inom eller är intresserade av området AI och Hälsa. För dig som vill finns även möjligheter att jobba vidare mot samverkansprojekt inom området. Vi vänder oss framförallt till intressenter i Västerbotten och Norrbotten.

Program

Programmet är ännu inte helt klart men uppdateras på den här sidan inom kort.

Anmälan

Anmäl dig via formulär.

Sista anmälningsdag är den 21 februari.

Kontakt

anna.moren@umuholding.se

Arrangörer

Träffen görs i samarbete med  Projektet SOLH (Support Office for Life Science & Health),  ECHAlliance  
 
Parter i SOLH-projektet är Innovationskontoret på Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.  

Mer om European Connected Health Alliance

European Connected Health Alliance är ett globalt nätverk med mer än 750 medlemsorganisationer. Vi i Norra Sverige bygger nu en regional nod inom området uppkopplad hälsa. En del som nätverket kan bidra med för regionen, är att skapa förutsättningar för internationellt nätverksbyggande för viktiga utvecklingsfrågor. En annan är att genom fokuserad samverkan få mer medel för forskning och utveckling. För de kommande 7 åren finns exempelvis en budget inom forsknings och utvecklingsprogrammet Horisont Europa på 95,5 miljarder € avsatt.  Arrangör: Support Office for Life Science and Health (SOLH) Evenemangstyp: Seminarium

Event

Previous Related Events

No data was found

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *