News

Subministrament d’un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.

Subministrament d’un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.
Funding
Member News, Funding news

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la contractació d’un programari/sistema pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants i el manteniment corresponent al producte.

La font de les dades és el SIMDCAT que emmagatzema i permet compartir les imatges mèdiques digitals generades pels centres del SISCAT.

El sistema ha de garantir que tingui el menor impacte possible en les eines del SISCAT i de les entitats proveïdores i que la solució adoptada permeti donar resposta als requeriments de la Directiva 2013/59/EURATOM i el Reial Decret 601/2019. D’aquesta manera es garanteix la conformitat de tot el sistema, ja que l’eina s’haurà construït amb les aportacions i necessitats de tots els implicats que participen i sobretot permetrà garantir disposar de la informació de referència i assegurar la seguretat i la robustesa del sistema i de la comunicació de les dades dels pacients des de les entitats proveïdores del sistema sanitari català i dels sistemes corporatius de CatSalut. 

També haurà de permetre que les entitats proveïdores (entitats del sector públic adscrites al CatSalut) que requereixin més informació i capacitats puguin adquirir aquells mòduls del software de gestió de dosi de forma complementària al sistema objecte d’aquesta contractació.

NEWS​

Related News

Transforming Antimicrobial Resistance: The Role of Digital Integration in AMR EDUCare

17 Apr 2024
As a leading organisation in the digital health space, ECHAlliance supports this project as a beneficiary, contributing to various project work packag...

Spain – Basque Health Ecosystem is ECHAlliance Ecosystem of the Month – April

17 Apr 2024
This month we are featuring our Spain - Basque Health Ecosystem as our Ecosystem of the Month.

The Miguel Delibes Cultural Center has been the epicenter of the Sectoral Meeting on Care and Innovation that commemorates the 10th Anniversary of the SIVI Cluster

16 Apr 2024
This conference, organized by the SIVI Cluster, was presented as a space for reflection, exchange and recognition of the advances and outstanding cont...

CRANE: pre-commercial procurement project. FundeSalud participate in the co-creation sessions of the CRANE Project in Copenhagen

16 Apr 2024
Three European companies are designing a prototype of a possible technological solution for patients with chronic diseases (Diabetes, Cardiovascular D...

The use of innovation to improve the social health and care sector

16 Apr 2024
On April 9th, the online presentation day of the AEI 2023 Project took place; conference organized by the Cluster of Innovative Solutions for Independ...

Open Market Consultation Published for AI-Based Solutions in Healthcare in Catalonia

16 Apr 2024
The Catalan healthcare system has announced an upcoming open market consultation aimed at sourcing AI-based solutions to prevent medication-related he...

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *