News

Subministrament d’un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.

Subministrament d’un programari pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants per als centres del SISCAT.
Funding
Member News, Funding news

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la contractació d’un programari/sistema pel registre dosimètric en les diferents exploracions que suposen una exposició a radiacions ionitzants i el manteniment corresponent al producte.

La font de les dades és el SIMDCAT que emmagatzema i permet compartir les imatges mèdiques digitals generades pels centres del SISCAT.

El sistema ha de garantir que tingui el menor impacte possible en les eines del SISCAT i de les entitats proveïdores i que la solució adoptada permeti donar resposta als requeriments de la Directiva 2013/59/EURATOM i el Reial Decret 601/2019. D’aquesta manera es garanteix la conformitat de tot el sistema, ja que l’eina s’haurà construït amb les aportacions i necessitats de tots els implicats que participen i sobretot permetrà garantir disposar de la informació de referència i assegurar la seguretat i la robustesa del sistema i de la comunicació de les dades dels pacients des de les entitats proveïdores del sistema sanitari català i dels sistemes corporatius de CatSalut. 

També haurà de permetre que les entitats proveïdores (entitats del sector públic adscrites al CatSalut) que requereixin més informació i capacitats puguin adquirir aquells mòduls del software de gestió de dosi de forma complementària al sistema objecte d’aquesta contractació.

NEWS​

Related News

Dive into the Future of Healthcare with the Essentials of Digital Health Certificate Course!

18 Jul 2024
“You are going to hit a zone of professional irrelevance if you do not know Digital Health.”  ~ Dr. Rajendra Pratap Gupta, Chairman, Academy of Digita...

The report for the 2nd Africa Women’s Health Symposium is now available!

17 Jul 2024
For over half a decade, Africa Health Business has convened stakeholders from across the African health sector to address and find solutions to critic...

Join the Africa Digital Health Revolution with ADHN

17 Jul 2024
The Africa Digital Health Network (ADHN) invites all stakeholders in health and technology to join us in revolutionizing healthcare across the contine...

Have your say: Open Public Consultation for the BeWell Skills Strategy

17 Jul 2024

Fit 4 Start #15 open to healthtech, digital, and space startups

16 Jul 2024
For its 15th edition, Luxembourg’s startup accelerator Fit 4 Start is accepting applications from innovative healthtech, digital, and space enterprise...

Rivne Interregional Medical Cluster became a member of the project consortium PRECISEU

16 Jul 2024
Ukraine, represented by the Rivne Interregional Medical Cluster, became a member of the project consortium PRECISEU

Become a member

Join ECHAlliance to amplify your organisation’s message, grow your networks, connect with innovators and collaborate globally.
 
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *
First name *
Last Name *
Email Address *
Country *
Position *