Print Page | Contact Us | Report Abuse | Sign In | Join Us
Video consultation for everybody
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

31/01/2019
When: Thursday, January 31, 2019
Where: Online

« Go to Upcoming Event List  

South Denmark Ecosystem Gatheirng

a member of the ECHAlliance International Connected Health Ecosystem Network

31st January 2019

 

WelfareTech invites you for a conference where focus is on Integrated Health & Care. What does it take to roll out video consultations both in specialized and primary healthcare. 

Event Language: Danish

Videokonsultation for alle - hvad skal der til?

Hør om potentialerne ved videokonsultationer på sundhedsområdet, og vær med til at sætte fokus på optimale løsninger på tværs af sektorer.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Seebladsgade 1

5000 Odense C

Start: 31.01.2019 | kl. 09:30

Slut: 31.01.2019 | kl. 15:30

Hver tredje konsultation skal fremover foregå over nettet fastslår Danske Regioner. Videoløsninger til sundhedsområdet på tværs af sektorer har derfor et potentiale, der i dag er politisk pres for at udnytte – ikke mindst i kommunerne og hos de praktiserende læger.

I dag har vi bl.a. erfaringer fra hospitaler, hvor patienter får bedre forløb ved at kombinere ansigt-til-ansigt-konsultationer med videokonsultationer. Patienten bliver i højere grad inddraget i behandling og rehabilitering og øger egne muligheder for at håndtere et liv med sygdom. Forudsætninger for et positivt udfald for både patient, personale og organisation indebærer ikke bare køb af en teknologi. For at sikre anvendelse er fokuseret organisationsudvikling og vidensbaseret implementering vigtige forudsætninger.

Aktuelle muligheder

Med MedComs videotilbud, VDX, kan du i dag lave videokonsultationer imellem patient og fagpersonale på sygehuse. Som noget helt nyt kan du også inddrage både praktiserende læge og kommunale medarbejdere i patientforløbet og efter udskrivelsen kan borgeren mødes med social- og sundhedsassistenten og den praktiserende læge via skærmen. Denne løsning forbedrer tilbuddet til brugeren, fordi der nu er potentiale for at alle involverede i processen samles let og uden lange ventetider. Brugeren kan sidde i eget hjem - eventuelt med en pårørende – og afholde møde med praktiserende læge, hospitalslæge/-sygeplejerske, hjemmesygeplejerske og en kommunal kontaktperson på én gang. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fremmer kontinuiteten i behandling og rehabilitering så overgangen mellem f.eks. hospital og hjem forbedres, så patienten ikke ’falder mellem to stole’.

Hvordan kommer man i gang?

Faglige organisationer påpeger faldgruberne ved at bruge videoløsninger, og dem skal vi tage seriøst. Derfor er det f.eks. vigtigt at afdække, hvilke patienter videoløsninger er relevante for, og hvordan vi tilbyder en passende kombination af ansigt-til-ansigt-konsultationer og virtuelle møder. Fokus på implementering med udvikling af klare visitationskriterier, opbygning af incitamentsstrukturer og fastsættelse af klare mål er blot nogle aspekter som kan sikre anvendelsen.

Dit udbytte af dagen

  • Aktuel viden om målsætninger og politiske forventninger til brug af videokonsultationer
  • Metoder til kompetenceudvikling og implementering hos fagpersonale og patienter
  • Dialog med kommuner, regioner m.fl. og mulighed for at etablere tværgående netværksgrupper

Målgruppe

Beslutningstagere og fagpersoner i kommuner, regioner og i almen praksis, der arbejder med pleje, forebyggelse, rehabilitering og behandling. Du kan f.eks. være læge, sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut såvel som leder på pleje-, behandlings- eller forebyggelsesområdet. Derudover virksomheder, der har videokonsultationsløsninger.

Program

09:30 Bliv registreret, spis morgenbrød og netværk med de andre deltagere

10:00 Hvorfor bruge videokonsultationer?
v/ Kristina Garne Holm – Sygeplejerske og Post Doc på HC Andersen Børnehospital og Klinisk Institut SDU

Videokonsultationer bruges med succes på HC Andersen Børnehospital på OUH. Hvilke fordele oplever personalet ved brug af videokald? Hvordan lader man patienternes behov og ønsker gå forud for fagpersonalets traditionelle arbejdsgange? Hvad vil man anbefale andre, når de går i gang?

10:20 Rammer for kommuners, hospitalers og praktiserende lægers brug af videokonsultationer
v/ Lone Høiberg og Peder Illum, konsulenter, MedCom og Ulrik Schønnemann, partner, MedWare

Hvad kan MedComs VDX løsning bidrage med til videopkald? Hvor er vi på vej hen i forhold til regler, regulativer og sikkerhedsforanstaltninger? Og hvordan hænger det hele sammen med ”Fælles Udbud af Telemedicin” (FUT)? Er der nyt indenfor brug af ”Video i almen lægepraksis”?

10:50 Netværkspause

11:10 Hvad skal der til, når skærmløsningen er købt?
v/ Partnere i Sundhedsekspressen Else-Marie Lønvig og Lene Sjöberg

Mange velfærdsteknologiske løsninger kommer aldrig i brug – anskaffelse kan ikke stå alene. I et nyligt afsluttet OPI-projekt har vi undersøgt og testet, hvilke aspekter, der skal indtænkes for at sikre teknologianvendelse og inddragelse af brugerne. Introduktion til teknologien, organisations- og kompetenceudvikling og en implementeringsstrategi målrettet ledelse, medarbejdere og organisation er vigtige forudsætninger. På den baggrund er der udviklet et E-Learningskoncept baseret på blended learning, som klæder ’Organisationen’ på til at betjene teknologien og samtidig opbygge personalets motivation for det nye, afklare målgruppen og sikre teknisk og faglig kvalitet i skærmsamtalerne.

11:40 Hvad skal der til for at få almen praksis med?
v/ Rasmus Dahl-Larsen, Almen Medicinsk Lægeklinik

Hvordan sikrer vi incitamentsskabende strukturer for de praktiserende læger? Hvilke forudsætninger skal være på plads for at det lykkes? Hvordan arbejder vi med faglighed og kultur, så implementering er mulig? Og hvordan sikrer vi, at vi som praktiserende læger – der er patienternes indgang til sundhedsvæsnet - rent faktisk gør deres behandling bedre og lettere tilgængelig?

12:10 Hvad ønsker patienterne?
v/ Lene Nissen, Sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

12:30 Interview med oplægsholdere
v/ facilitator og deltagere  

Kom med dine spørgsmål og kommentarer, før dagens program går fra oplæg til workshop.

12:50 Spis en let frokost imens du netværker med de andre deltagere

13:40 Workshop og drøftelse af fremtidigt netværk 

  • Repræsentanter fra almene praktiserende læger, regionerne og kommunerne spiller ind med deres behov og ønsker om samarbejde – hvor giver det mening at tage fat?
  • Workshop med fokus på at indkredse områder for tværsektorielt samarbejde om videokald og indsnævring af temaer for videre arbejde i f.eks. netværksgrupper

Under workshoppen bliver der holdt en pause, hvor der bliver serveret kaffe, kage og frugt. 

15:00 Videokonsultation i somatikken - Hvad viser forskningen?
v/ Kristian Klidholm, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet SDU)

Hvad viser de resultater, vi har, om patienternes og fagpersonalets vurderinger af at bruge videokald? Vi løfter sløret for en helt ny evaluering fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH, som blev afsluttet med udgangen af 2018. Hvilke tendenser ser vi nationalt og international?

15:25 Tak for i dag

Arrangørerne af denne konference er MedWareSundhedsekspressen og Welfare Tech. MedComOdense UniversitetshospitalCenter for Innovativ Medicinsk Teknologi og Bispebjerg Hospital bidrager med cases. 

Dette arrangement er del af OPIguide.dk – din guide til offentlig-privat innovationssamarbejde. Besøg www.opiguide.dk og læs mere.

Read more here https://www.welfaretech.dk/arrangementer/2019/januar/videokonsultation-for-alle-hvad-skal-der-til

This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others are essential to making our site function properly and improve the user experience. By using this site, you consent to the placement of these cookies. Click Accept to consent and dismiss this message or Deny to leave this website. Read our Privacy Statement for more.